Cầu nối du lịch Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt

4 months ago 28

Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh cho đến văn hóa, giáo dục, lao động. Trong đó, du lịch là một lĩnh vực quan trọng.

Read Entire Article