Hà Tĩnh đề xuất công nhận 3 hiện vật là bảo vật quốc gia

4 months ago 28

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu vừa ký văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình Chính phủ công nhận 3 hiện vật là bảo vật quốc gia.

Read Entire Article