Hành trình lên Tây Bắc, về Tây Nguyên khám phá di sản giữa lòng Hà Nội

4 months ago 26

Công chúng có thể tìm hiểu hai di sản văn hóa phi vật thể: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xòe Thái tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội.

Read Entire Article