Loạt vai diễn của Minh Tiệp trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc trường quay Cổ Loa

4 months ago 31

Mới đây, diễn viên Minh Tiệp được điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc trường quay Cổ Loa.

Read Entire Article