“Mong ước kỷ niệm xưa” và dấu ấn nhạc phim của cố nhạc sĩ Xuân Phương

4 months ago 27

Trước khi qua đời, nhạc sĩ Xuân Phương giảng dạy tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và làm nhạc phim cho nhiều series truyền hình nổi tiếng do VFC sản xuất.

Read Entire Article