Mỹ nam phản diện Byeon Woo Seok từng thích Suzy hơn Song Hye Kyo

4 months ago 26

Nhiều năm trước, Byeon Woo Seok từng khẳng định, hình mẫu lý tưởng của anh “chỉ có thể là Suzy".

Read Entire Article