in

Năm nhuận là gì ? Cách tính năm nhuận theo Dương lịch và Âm lịch

Mặc dù thuật ngữ “năm nhuận tháng nhuận” đã trở nên phổ biến với nhiều người. Tuy nhiên, không ít người vẫn chưa hiểu rõ quy luật tính năm nhuận và tháng nhuận. Do đó, bài viết này topnew.vn sẽ giải thích chi tiết về khái niệm “năm nhuận“, cách tính năm nhuận theo lịch Dương và lịch Âm.

Năm nhuận là gì ?

Trong tiếng Anh, năm nhuận có nghĩa là “leap year”. Một năm có số ngày hoặc số tháng tăng lên tùy theo lịch Âm hay lịch Dương, trong đó:
 • Dương lịch năm nhuận là năm có 366 ngày thay vì 365 ngày như các năm bình thường. Năm nhuận được thêm vào mỗi 4 năm một lần để đồng bộ với chu kỳ quay quanh Mặt Trời. Năm nhuận có thêm một ngày vào tháng 2 để đảm bảo rằng số ngày trong một năm luôn gần bằng 365,25 ngày.
 • Âm lịch năm nhuận là năm có thêm một tháng âm lịch nữa so với năm thông thường, tức là có 13 tháng. Năm nhuận thường xảy ra sau mỗi 3 năm, tuy nhiên cũng có trường hợp năm không được tính là năm nhuận để giữ cho chu kỳ năm âm lịch đồng bộ với chu kỳ vòng quanh Mặt Trăng.

Cách tính Dương lịch năm nhuận ?

Để tính năm nhuận Dương lịch, bạn cần biết các quy tắc sau:
 • Một năm nhuận là năm có thêm một ngày (366 ngày), thay vì 365 ngày như các năm bình thường.
 • Một năm được xác định là năm nhuận nếu nó chia hết cho 4. Tuy nhiên, năm chia hết cho 100 sẽ không phải là năm nhuận, trừ khi nó cũng chia hết cho 400.
Ví dụ: Năm 2000 là năm nhuận vì nó chia hết cho cả 4 và 400. Năm 1900 không phải là năm nhuận vì nó chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400.Vì vậy, để tính Dương lịch năm nhuận, bạn cần kiểm tra xem năm đó có phải là năm nhuận hay không bằng cách áp dụng quy tắc trên. Nếu đúng là năm nhuận, thì tháng 2 sẽ có 29 ngày thay vì 28 ngày.

Cách tính Âm lịch năm nhuận ?

Để tính Âm lịch năm nhuận, bạn cần hiểu các bước sau đây:
 1. Xác định năm Dương lịch cần tính.
 2. Tính xem năm đó có phải là năm nhuận theo lịch Dương hay không. Để biết được năm đó có phải là năm nhuận hay không, bạn có thể áp dụng một trong các công thức sau:
 • Nếu năm đó chia hết cho 4 mà không chia hết cho 100, hoặc chia hết cho 400 thì đó là năm nhuận.
 • Hoặc nếu năm đó chia cho 19 dư 0, 3, 6, 9, 11, 14, 17 hoặc 18 thì đó là năm nhuận.
 1. Tính ngày 1 tháng 1 âm lịch của năm đó. Để tính được ngày 1 tháng 1 âm lịch của năm đó, bạn có thể sử dụng các công thức, bảng lịch hoặc phần mềm tính toán âm lịch.
 2. Kiểm tra xem ngày 1 tháng 1 âm lịch đó có trùng với ngày nào trong lịch Dương hay không. Nếu có, thì đó là ngày Tết Nguyên Đán của năm đó.
Ví dụ: Năm 2024 là năm nhuận theo lịch Dương vì nó chia hết cho 4. Ngày 1 tháng 1 âm lịch của năm 2024 là ngày 25/01/2024. Ngày 25/01/2024 trong lịch Dương tương đương với ngày 1 tháng 12 năm 2023. Do đó, ngày Tết Nguyên Đán của năm 2024 là ngày 25/01/2024.

Các năm nhuận tiếp theo sau 2023 đến 2060 là năm nào?

Năm nhuận Dương lịch

Các năm nhuận tiếp theo sau năm 2023 là năm 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056 và 2060.

Năm nhuận Âm lịch

Sau năm nhuận 2023, các năm nhuận âm lịch tiếp theo sẽ là:
 • Năm nhuận 2027
 • Năm nhuận 2030
 • Năm nhuận 2033
 • Năm nhuận 2036
 • Năm nhuận 2039
 • Năm nhuận 2042
 • Năm nhuận 2045
 • Năm nhuận 2048
 • Năm nhuận 2051
 • Năm nhuận 2054
 • Năm nhuận 2057
 • Năm nhuận 2060

Vì sao người Việt Nam hay lấy năm nhuận Âm lịch làm chính?

Người Việt Nam thường sử dụng năm nhuận âm lịch để tính toán các ngày lễ truyền thống, các ngày tết và các sự kiện quan trọng trong đời sống văn hóa, tôn giáo và tâm linh. Lịch Âm lịch dựa trên chu kỳ của mặt trăng và mặt trời, và được sử dụng để tính toán các ngày lễ, các sự kiện, các hoạt động nông nghiệp và các hoạt động khác trong đời sống hàng ngày của người Việt Nam. Ngoài ra, lịch Âm lịch cũng được sử dụng để xác định tuổi của một người và được coi là một phần quan trọng của văn hóa và truyền thống của người dân Việt Nam.

Trả lời

  Top 5 dầu gội trị gàu hiệu quả cực tốt hiện nay

  Buồn ngủ suốt ngày

  Buồn ngủ suốt ngày nguyên nhân từ đâu và phương pháp điều trị