NewJeans, Seventeen và Jisoo đại thắng ở MAMA 2023, IVE trắng tay

4 months ago 27

Kết quả giải thưởng MAMA 2023 làm hài lòng hầu hết khán giả khi những nghệ sĩ nổi bật nhất trong năm như NewJeans, Seventeen, Jisoo, Jungkook đều chiến thắng nhiều hạng mục.

Read Entire Article