Ngoài Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu từng tình cảm, xưng hô ngọt ngào với một người đặc biệt

4 months ago 48

Đen Vâu và Lynk Lee có mối quan hệ thân thiết lâu năm, luôn thể hiện sự ủng hộ dành cho nhau.

Read Entire Article