Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi san bằng kỉ lục phim Bạch Lộc

4 months ago 28

Chỉ mới chiếu chặng đầu nhưng "Nhất Niệm Quan Sơn" của Lưu Thi Thi đã lập thành tích đáng nể, san bằng kỉ lục của phim do Bạch Lộc đóng chính.

Read Entire Article