Sai lầm khi Baby Monster không được quảng bá đĩa đơn Batter Up

4 months ago 32

Người hâm mộ bức xúc vì Baby Monster không có hoạt động quảng bá sau khi ra mắt với đĩa đơn “Batter Up”.

Read Entire Article