Từ diễn xuất bị chê, Châu Dã vụt sáng nhờ "Rất nhớ rất nhớ anh"

4 months ago 38

Châu Dã đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía công chúng sau khi cô tham gia đóng chính trong phim "Rất nhớ rất nhớ anh".

Read Entire Article